Tillställning

Sverigefinnar och finlandssvenskar

Sverige och finlandssvenskar

En resa i tid och rum och historia, språk, attityder och fördomar. Hans Raab berättar om vår gemensamma historia och dagens sverigefinnar och finlandssvenskar på ett kåserande sätt.
Hans Raab, f d lektor i svenska vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och numera koordinator för de finskspråkiga i Östhammars kommun. Samarrangemang med vuxenskolan

Tid och plats Vuxenskolan Kungsängsgatan 12 Uppsala 8 mars klockan 18,30