Tillställning

Romska berättelser

Romska berättelser Tisdag 20 Mars kl. 18.30
500 år i Sverige, fortfarande främmande? Romer i Sverige är en heterogen grupp som omfattar många olika språkvarieteter, kulturer och traditioner. Med hjälp av bilder och personliga berättelser från romer i Sverige idag belyses romsk kultur och historia i Sverige och världen. Stina Flink museipedagog, berättar.
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1 tr

Välkomna