Tillställning

Koloniseringen av Skandinavien

Koloniseringen av Skandinavien Tisdag 10 april kl. 18.30
Arkeologiska undersökningar har under senare år kastat nytt ljus på Skandinaviens stenålder. Nya genetiska data ger en ny bild av den demografiska utvecklingen vilket i sin tur ger anledning att diskutera tidigare tolkningar av människans historia i Skandinavien. Genetikprofessor Mattias Jakobsson presenterar de senaste rönen om de första människorna i Skandinavien och hur nya migrationsvågor spred sig under stenåldern till Skandinavien.
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12 1 tr

Välkomna